גינת הגג שופצה והפכה לאזור אירוח. הגינה תוכננה כך שמרכז הגג תעמוד הבריכה ולצידה חיפוי דק סינטטי בהתקנה מיקצועית, תוך שימוש בתשתית עץ מחוטא ואיכותי. בניית הדק כללה מעברים ומדרגות אשר בוצעו בקפידה למתן מראה מושלם. תאורת הגן הוטבעה והפכה לשקועה בדק לניצול המרחב. למתן מראה ירוק הגינה אוכלסה באדניות ובכדים להשלמה.