התקנת דשא חדש בגינה. התקנת הדשא כללה יישור השטח, דישון השטח בחומרים מעושרים ,פילוס והתקנת הדשא. בגינה ביקשו בעלי הבית אבני מדרך שיונחו בדשא. אלה אבני לקט מנוסרות אשר מגיעות בגדלים שונים לשימוש. פילוס נכון שלהם יוביל לחוסר הצפה שלהם בעת ההשקייה.  בגינה הותקנה מערכת השקייה ודישון  חדשות בנוסף, לצמחייה .