גינה פראית טיפוסית. הכניסה לבית מזמינה עם משטחי צמחיה זוחלת, ופריחה צבעונית. הגינה מכילה בריכת נוי, אשר  בנוייה בצורה טבעית כסלע גדול, אשר ממנו נובעים המים. הבריכה שופעת צמחיה מותאמת ופורחת עד כיסוי כמעט מלא של המים. רק קולות פכפוך המים נשמעים. הגינה בוצעה בחולון.