ביצוע דק עילי לבניית בריכה , במושב בשרון. זוהי גינה ותיקה מאוד אשר הוחלט לבצע בה בריכה. בגלל תווי השטח, הוחלט לבצע בריכה עילית ולחפות אותה בדק. תהליכי הצבת הבריכה והחיפוי מראים את שלבי התשתית הרחבה שבוצעה הנדסאית לאחזקת המבנה. הגינה סיום הביצוע לווה בצמחיה חדשה לצד השקייה ותאורה.