צילום מבריכת נוי ייחודית שבוצעה בשכונת דניה, בחיפה.  אלמנט מים בכניסה לבית חדש , הכניסה משלבת קולות ומראה של שפיכת מים לבריכה גדולה נוספת נמוכה יותר. הבריכה מכילה עיטור צמחי מים אופייניים מותאמים לתנאי הסביבה.  הבריכה מצויה במקום חשוך יחסית ומכאן , מאפשר את תחושת האפלוליות והקרירות שביקשו לייצר.